Optimera personaldriften i din retailverksamhet med tamigo
Optimera personaldriften i din retailverksamhet med tamigo

tamigos Workforce Management-lösning låter dig ta rätt beslut för din retailverksamhet – både kort- och långsiktigt.

 

Ersätt tidskrävande administration med automatiserade processer: från planering av arbetspass och registrering av arbetad tid, till budgetering och lönehantering. Få en inblick över prognostiserad bemanning, lönekostnad och intäkter för dina olika enheter – i en och samma lösning.

Boka en gratis presentation för att få mer information
Shop photo
Shop photo
Fem sätt som din verksamhet kan dra nytta av tamigo

– Undvik att bli underbemannad och skapa en optimal organisation. Baserad på historisk data, kan tamigo hjälpa dig prognostisera ett schema med rätt antal medarbetare, grundat på t.ex säsong och tid på dagen.

 

Data i realtid för bättre optimering. Jämför dina enheter och avdelningar på ett smidigt sätt med data baserad på produktivitet, lönekostnad, etc., beräknad i realtid.

 

Säkerställ korrekt löneunderlag – varje gång! Alla medarbetare kan använda tamigos stämpelklocka för att registrera den faktiskt arbetade tiden. tamigo beräknar utifrån detta ett korrekt löneunderlag och tar hänsyn till eventuell övertid, specifika avtal och andra faktorer, till fördel för både dig och dina medarbetare.

 

Hantera och optimera personalkostnader. Med tamigo vet du alltid vad dina scheman faktiskt kostar och om ditt planerade schema faktiskt är gynnsamt över alla dina enheter och avdelningar.

 

Planera och se arbetspass i smartphone-appen. Hantera scheman, godkänn frånvaro, passbyten och mer direkt i tamigos smartphone-app. Medarbetare kan se sina pass, checka in och ut, byta pass, ansöka om frånvaro och mycket mer, via tamigos gratis mobil-app.

Timesheet screenshot

När du har många unga personer anställda är det ett stort plus att kommunikation gällande schema och passbyten sker via sms och tamigos användarvänliga app.

Anita Møllebro
Retail Design Manager, Lakrids by Johan Bülow