Omedelbar effekt: Hur Bolia effektiviserade sina personalkostnader med tamigo

Bolia valde tamigo som sin Workforce Management-partner 2010. Sedan dess har de växt från 15 butiker i 4 länder till mer än 60 butiker i 9 olika marknader runt om i Europa.

 

Genom hela sin imponerande tillväxtresa har Bolia använt tamigo för att optimera sin schema- och frånvaroplanering, i alla deras butiker över hela Europa.

    

2018 genomförde Bolias globala huvudkontor i Danmark en undersökning över samtliga butikers produktivitet och löneprocent, för att bättre förstå hur många timmar som som används i respektive butik – och på vad.

 

Butikerna började i samband med detta ladda upp sina timbudgetar direkt i tamigo för att underlätta för schemaläggarna. De kunde nu se direkt i schemat vilken påverkan deras planering hade på deras timbudgetmål.

 

Omedelbar effekt och transparens över personalkostnader

“Några av våra butiker blev utmanade, eftersom de använde fler timmar än vad de var budgeterade för. Genom att ladda upp budgetar i alla butiker och jämföra dessa med den förväntade produktiviteten och schemalagda mot budgeterade timmar, gav det oss rätt insikter och möjlighet att jämföra samtliga butiker. Vi kunde då även hjälpa alla butiker att schemalägga innanför sin budget.”

 

“Effekten var omedelbar och vi slutade använda timmar på ett ineffektivt sätt”, säger Bolias International HR Director, Anette Sørensen.

 

Genom att jämföra schemalagda timmar med faktiskt utfall kunde butikscheferna planera bättre innanför sin budget och även visa för oss när de kände sig tvugna att överplanera jämfört med sin budget.

 

“Om en butik har planerat för mycket timmar än deras budget kan vi alltid snabbt se orsaken till detta, eftersom butikscheferna registrerar tid per aktivitet. Detta ger oss en mycket välkommen transparens för hela vår verksamhet”, förklarar Bolias HR Specialist, Heide Bøgelund

Bolia customer case

Genom att ladda upp budgetar i alla butiker och jämföra dessa med den förväntade produktiviteten och schemalagda mot budgeterade timmar, gav det oss rätt insikter och möjlighet att jämföra samtliga butiker. Vi kunde då även hjälpa alla butiker att schemalägga innanför sin budget

Anette Sørensen
International HR Director, Bolia