CEO

Genom Tamigo ledningen kan alltid snabbt och enkelt få en uppdaterad översikt över planering, intäkter, budget och anställdas mötestider. Med Tamigo får du som administratör en exakt bild av butikernas prestation – individuellt och gemensamt. Den enkla och dagliga åtkomsten till butikernas rapporter gör att du kan fatta beslut i god tid, vilket visar sig direkt i slutresultatet.


Se framtiden för ditt företag

Med Tamigo har vi utvecklat en rad funktioner, som snabbt och enkelt gör att du kan vidta rätt åtgärder med syfte att förbättra kundservicen, öka försäljningen och minimera lönekostnaderna. Med hjälp av inlästa kundtal kan Tamigo ge en exakt bild av produktiviteten baserat på tid i den enskilda butiken. Mot bakgrund av prognoser kan butikscheferna sedan vidta bemanningsmässiga åtgärder med ett väl dokumenterat underlag.

Enkel och öppen prestandamätning

Tamigo kan som en av få på marknaden erbjuda fri åtkomst till alla relevanta uppgifter tvärs över organisationen. Det innebär att ledningen enkelt kan få en exakt inblick i den enskilda butikens bemanningssituation och lönekostnader, samtidigt som huvudkontoret när som helst kan skapa en omfattande jämförande analys tvärs över avdelningarna. Direkt kommunikation med alla anställda på samtliga avdelningar är dessutom en integrerad funktion i Tamigos kommunikationsmodul.

Spara tid och pengar

Tamigo ger dig alla förutsättningar för att göra din affärsverksamhet ännu mer lönsam. Genom att minimera tidskrävande administration kan du sätta extra fokus på att förbättra kundservicen och därigenom öka omsättningen. Tamigo ersätter de tidigare tunga, administrativa uppgifterna såsom schemaläggning, personalkommunikation och löneöverföringar med tidsbesparande, helautomatiska processer.

Prova det gratis nu!