HR

HR-funktionerna i Tamigo är inte bara ett styrningsredskap, utan centrala funktioner som används dagligen på alla nivåer i organisationen. HR-lösningar är normalt huvudsakligen instrument som företagsledningarna använder. I Tamigo har systemets HR-funktioner varje dag en dialog med de anställda, vilket skapar en hög grad av personalengagemang.


Autogenerera kontrakt

I Tamigo är det möjligt att skapa kontrakt för den enskilda anställda mot bakgrund av inmatade grunduppgifter. Kontraktet kan sedan lagras i Tamigo så att det alltid är tillgängligt online för personal och ledning.

Skapa och spara dokument per anställd

HR-avdelningen kan enkelt skapa och lagra så många relevanta dokument per anställd i Tamigo som krävs. Ledningen bestämmer själv vilka dokument som personalen ska ha tillgång till.

Få en överblick över kompetenser

Arbetar rätt personer? I Tamigo kan du enkelt tilldela personalen kompetenser och se till att personer med rätt kompetenser är på jobbet, när det är nödvändigt. Kompetensöverblicken är en integrerad del av schemat.

Prova det gratis nu!