CFO

Med Tamigo behöver du som CFO bara leta efter nyckeltal på ett enda ställe. Med några få klick får du tillgång till detaljerade upplysningar om den dagliga driften i hela organisationen. Tamigo samlar hela den ekonomiska värdekedjan i ett omfattande, användarvänligt system.


Se strategin i praktiken

Tamigo ger dig en stabil utgångspunkt för att komma med väldokumenterade strategiupplägg till den övriga ledningen mot bakgrund av Tamigos ekonomiska rapporter. Prognoser är en integrerad del av Tamigos ekonomimodul.

Ordning på driften

Få en exakt bild av butikernas resultat och dagliga drift – enkelt redovisat – via direkt åtkomst till rapporter om exempelvis produktivitet, budget, löneprocent, förväntad omsättning och bemanning kontra kundtal.

Kommunikation på alla nivåer

Direkt kommunikation med alla anställda på samtliga avdelningar via Tamigos informationssida, mejl eller sms är en integrerad funktion i Tamigos kommunikationsmodul. Dessutom hjälper Tamigo till att kvalificera dialogen med den enskilda butikschefen.

Prova det gratis nu!