Tamigo Touch stämpelklocka

Allt fler Tamigo-kunder använder sig av Tamigos intelligenta stämpelklocka – Tamigo Touch. Här kan de anställda själva stämpla in och ut, antingen på en dator/iPad på arbetsplatsen eller via sina egna smarttelefoner.

Funktioner

Spara tid och pengar

Betala ut lön för de anställdas faktiska arbetspass och låt dem stämpla in och ut på nätet, utan att behöva fylla i manuella tidrapporter.

Vem arbetar just nu?

Med Tamigo Touch har du alltid koll på vilka anställda som är på jobbet, oavsett var du befinner dig.

Alltid korrekt löneutbetalning

Vid användning av Tamigo Touch kan personalen genast se registrerade arbetstider på tidrapporten i Tamigo. Detta validerar den slutliga löneutbetalningen och motverkar konflikter.

Spara pengar med exakt löneutbetalning

Tamigo Touch är intelligent tidsregistrering. Som arbetsgivare kan du själv konfigurera stämpelklockan så att det passar just din affärsverksamhet. Både avrundningsregler, pauser och kommentarer till arbetspassen kan hanteras av Tamigo Touch. Företag som använder Tamigo Touch upplever ofta en reducering av arbetskostnaderna eftersom personalen får betalt för den effektiva arbetstiden – varken mer eller mindre.

Bli chef över din tid

Alla in- och utstämplingstider, inklusive pauser, läggs automatiskt in i företagets tidrapport så att du slipper tidskrävande manuellt inmatningsarbete varje dag. Dessutom kan du vara säker på att de faktiska arbetstiderna i tidrapporten alltid är korrekta. Du bestämmer själv avrundningsreglerna för stämpeltiderna och kan som arbetsgivare enkelt se vilka som är på jobbet – oavsett var du befinner dig.


Använd sin smarttelefon som stämpelklocka!

Du kan enkelt göra din personals smarttelefoner till Tamigo Touch-stämpelklockor. Stämpelklockan är integrerad i Tamigos app – en av marknadens mest hämtade appar – och fungerar på samma användarvänliga sätt som Tamigo Touch på till exempel en dator eller iPad. Med smarttelefonen som stämpelklocka får företag, som inte nödvändigtvis har ett fysiskt huvudkontor, en välkommen möjlighet att utnyttja alla fördelar med Tamigo Touch.