Ekonomi och rapporter

Tamigo är en helt avgörande komponent i det dagliga arbetet genom att optimera driften i ditt företag, oavsett storlek. Med Tamigo kan huvudkontoret styra och skapa en överblick över omsättning, produktivitet och lönekostnader på både kedje- och butiksnivå. Dessutom ger Tamigo möjlighet att jämföra avdelningarnas ekonomi och scheman i dag och framöver, vilket förbättrar dialogen mellan huvudkontor och planerare.

Tamigos API gör det dessutom möjligt att hämta information direkt från Tamigo eller leverera data direkt in i Tamigo. Det kan ske när du vill och från valfritt system. Användningen av ett API säkrar därmed en optimal flexibilitet i förhållande till integration av data med andra system.

Funktioner

Automatisk inläsning av omsättningen

Tamigo kan läsa in dagens omsättning från ditt POS-system direkt i Tamigo så att du automatiskt har de uppdaterade talen och löneprocenten i Tamigo.

Lönesimulering och prognos

Agera i tid! Mot bakgrund av schemat kan du se förhållandet mellan dina budgeterade lönekostnader och framtida omsättning.

Budgetuppföljning

Med Tamigo kan du enkelt kontrollera om du håller din budget. Budgetuppföljningen kan ske mot bakgrund av faktiska timmar eller lönekostnader.

Avstämning av förväntningarna tvärs över organisationen

Det är lätt att se vad exempelvis huvudkontoret förväntar sig av den enskilda butiken. I början av varje år kan antingen huvudkontoret eller butikschefen lägga budget för omsättning och lönekostnader i Tamigo. Detta innebär att både ledning och butikschefer alltid kan jämföra dagens planerade och faktiska tal med budgeterade tal.


Fatta proaktiva beslut

Produktivitetsrapporten i Tamigo är ett styrningsredskap för chefer som vill optimera förhållandet mellan bemanning och omsättning. Med denna rapport kan du snabbt reagera på eventuellt fallande omsättning eller för hög bemanning så att du kan fatta viktiga och proaktiva beslut, som ger din personal bästa möjliga förhållanden att prestera maximalt på jobbet – till nytta för produktiviteten i ditt företag.


Se din framtida löneprocent

Med Tamigos budgetplan och schema kan ansvariga för den dagliga driften inte bara se vad löneprocenten låg på vid den senaste registrerade omsättningen, med hjälp av löneprocentrapporten ser de dessutom hur löneprocenten utvecklar sig i framtiden, då lönekostnaderna för det planerade schemat och budgeten jämförs med varandra.