Moduler

Tamigo täcker alla områden

Schema

Tamigo är en 100% webbaserad lösning som ger dig full kontroll över hela bemanningsprocessen. Det logiskt uppbyggda och lättåtkomliga schemat hjälper dig att hålla en överblick – varje dag. I den dagliga driften tar du beslut om passbyten, bud på lediga arbetspass samt ansökningar om ledighet. Ändringarna förs automatiskt in i Tamigo, schemat uppdateras och personalen kan välja att informeras antingen via email, SMS eller push-notiser. Ditt schema kan även uppdateras automatiskt i din privata kalender i bl.a. Google, Outlook och iPhone. När schemaläggaren uppdaterar schemat uppdateras det även i din kalender och eventuella ändringar visas i din kalender. Du kan dessutom integrera planerade och faktiska lönekostnader för den enskilda avdelningen/butiken i ditt schema. Tamigo ger dig därmed en exakt bild av lönekostnadsnivån i det schema som du har skapat. Det ger en mycket bra utgångspunkt för att göra proaktiva val och åtgärder.

Läs mer

HR

HR-lösningar är huvudsakligen instrument som företagsledningarna använder. I Tamigo har systemets HR-funktioner varje dag en dialog med de anställda, vilket skapar en hög grad av personalengagemang.

Läs mer

Frånvarohantering

Registrering och dokumentation av de anställdas frånvaro är för de flesta företag en tidskrävande uppgift, framför allt i perioder med semester och helgdagar. Därför ger Tamigo våra kunder möjligheten att göra frånvarohanteringen betydligt enklare och betydligt mer överskådlig för alla parter. De anställda kan själva skicka en ansökan om ledighet, antingen via nätet eller Tamigo App, som planerare eller administratör sedan godkänner eller avvisar. Frånvarosaldo och schema uppdateras genast automatiskt.

Läs mer

Kommunikation

Tamigo gör det enkelt för ledningen att få direkt tillgång till alla relevanta uppgifter i hela organisationen och möjligheten att kommunicera direkt med alla anställda på samtliga avdelningar. Dessutom har all personal – oavsett företagets storlek – alltid tillgång till praktisk och strategisk information, som stödjer de övergripande affärsmålen. Kommunikationen sker automatiskt via SMS, mail och/eller push-notiser. Det innebär att det alltid finns dokumentation för att de anställda är uppdaterade i fråga om ändringar i schemat.

Läs mer

Tidrapport och lön

Registrera dina anställdas faktiska arbetstid och låt Tamigo räkna ut arbetstimmarna åt dig. De anställda kan själva följa med i sina arbetstimmar, vilket ökar chansen att upptäcka eventuella fel innan timmarna når fram till löneavdelningen.

Läs mer

Tamigo Touch stämpelklocka

Allt fler Tamigo-kunder använder sig av Tamigos intelligenta stämpelklocka – Tamigo Touch. Här kan de anställda själva stämpla in och ut, antingen på en dator/iPad på arbetsplatsen eller via sina egna smarttelefoner.

Läs mer

Ekonomi och rapporter

Tamigo är en helt avgörande komponent i det dagliga arbetet genom att optimera driften i ditt företag, oavsett storlek. Med Tamigo kan huvudkontoret styra och skapa en överblick över omsättning, produktivitet och lönekostnader på både kedje- och butiksnivå. Dessutom ger Tamigo möjlighet att jämföra avdelningarnas ekonomi och scheman i dag och framöver, vilket förbättrar dialogen mellan huvudkontor och planerare. Tamigos API gör det dessutom möjligt att hämta information direkt från Tamigo eller leverera data direkt in i Tamigo. Det kan ske när du vill och från valfritt system. Användningen av ett API säkrar därmed en optimal flexibilitet i förhållande till integration av data med andra system.

Läs mer

Appar för smarttelefoner

Det är inte en tillfällighet att Tamigo App för smarttelefoner är en av marknadens mest hämtade appar. Den ger dig åtkomst till alla huvudfunktioner i Tamigo på samma sätt som via en dator – utan att kompromissa med användarvänligheten, hastigheten eller överblicken. Du kan dessutom välja att se ditt schema i Tamigo App på flera olika språk.

Läs mer