Here you can download the DPA Click here.

Bli klokare:

Tamigo är ledande inom webbaserad personalplanering i Skandinavien

Schema skapar mervärde

Vi hjälper våra kunder att maximera omsättningen och minimera lönekostnaderna genom en komplett hantering av hela schemat – från att de första arbetspassen läggs in i schemat till att korrekt information överförs till lönesystemet.

Upptäck möjligheterna

Håll ordning på driften med Tamigo App

Tamigo App ger dig alla möjligheter och funktioner som ditt företag behöver i den dagliga driften. Allt processrelaterat kan styras genom appen, som snabbt blir ett oumbärligt arbetsredskap. Godkänn eller avvisa bud på arbetspass, passbyte eller ledighet.

Upptäck möjligheterna

Enkel kommunikation

Kommunikationen i Tamigo sker automatiskt via sms, push-notiser och/eller email. Det innebär att det alltid finns dokumentation på att de anställda är uppdaterade när det gäller det aktuella schemat, vilket skapar trygghet för alla roller i verksamheten.

Upptäck möjligheterna

I Tamigo har systemets HR-funktioner varje dag en dialog med personalen

Gemensamma dokument

Engagera personalen och implementera kunskapsdelning i praktiken genom att göra dokument som utvecklingssamtal och personalhandböcker tillgängliga i Tamigo. Du kan enkelt skapa och lagra så många relevanta dokument per anställd i Tamigo som krävs.

Upptäck möjligheterna

Kompetensstyrning

Arbetar rätt personer? I Tamigo kan du enkelt tilldela personalen kompetenser och på så sätt se till att personer med rätt kompetenser är på jobbet. Kompetensöverblicken är en integrerad del av schemat.

Upptäck möjligheterna

Effektiv kunskapsdelning

Tamigo levererar infrastrukturen för effektiv kunskapsdelning internt i företaget. Med Tamigo kan ledningen vara säker på att de anställda alltid passerar den digitala uppslagstavlan med aktuell företagsinformation, och att de alltid har tillgång till relevanta dokument i sin personliga Tamigo-lösning.

Upptäck möjligheterna

Tamigo sammanställer de anställdas arbetstimmar och överför dem till företagets lönesystem, vilket säkrar låga, stabila lönekostnader och hög validering

Alltid korrekt löneutbetalning

Tamigo kontrollerar automatiskt varje enskild löneexport efter bristfälliga eller saknade uppgifter. På så sätt säkras företaget mot felaktiga utbetalningar, instabila lönekostnader och en omotiverad och missnöjd personal.

Upptäck möjligheterna

Säker validering av arbetstimmar

Tamigo skapar automatiskt högre validitet av arbetstimmar då de anställda hela tiden kan följa sina arbetstimmar och korrigera fel innan lönekörning. Löneavdelningen har alltid en överblick över samtliga arbetstimmar för alla involverade.

Upptäck möjligheterna

Spara tid och pengar

Tamigo Touch är intelligent tidsregistrering med digital stämpelklocka. Företag som använder Tamigo Touch upplever ofta en reducering av arbetskostnaderna eftersom personalen får betalt för den effektiva arbetstiden – varken mer eller mindre.

Upptäck möjligheterna

Tamigo samlar hela den ekonomiska värdekedjan i ett genomgripande, användarvänligt system

Ordning på driften

Få en exakt och enkelt redovisad bild av butikernas resultat och dagliga drift via direkt åtkomst till rapporter om exempelvis produktivitet, budget, löneprocent, förväntad omsättning och bemanning kontra kundtal.

Upptäck möjligheterna

Enkel och öppen prestandamätning

Tamigo kan som en av få på marknaden erbjuda fri åtkomst till alla relevanta uppgifter tvärs över organisationen. Det innebär att ledningen enkelt kan få en inblick i den enskilda butikens bemanningssituation och lönekostnader.

Upptäck möjligheterna

Se in i framtiden

Se om du planerar arbetspassen över budget och ta reda på om du ligger inom önskad löneprocent. Ekonomirapporterna ger en överblick och därmed möjlighet att fatta proaktiva beslut som stärker företaget och ger ett bättre slutresultat.

Upptäck möjligheterna

Ta reda på vad vi kan hjälpa ditt företag med:

"De anställda har inte tid att läsa långa instruktionsböcker och en av Tamigos största kvaliteter är att det räcker med tre timmars upplärning för nyanställda."

HR-chef på REMA 1000, Svend Halse Petersen
REMA 1000

"Tamigo ger oss en överblick över ekonomi och schema som ingen av de andra leverantörerna kunde erbjuda",

Produktionschef på The Call Company, Martin Thomsen.
The Call Company

"De ansvariga på varje enskilt café kan skapa exakta och tydliga scheman."

Inger Luciani, administrationschef på Baresso Coffee
Baresso Coffee

"Oavsett land och kultur har vi fått bekräftat vårt ursprungliga intryck av Tamigo som ett planeringsverktyg alla våra anställda enkelt kan använda."

Anette Sørensen, Internationell HR-chef på Bolia.com
Bolia.com

Nyheter från Tamigo

Välkomna till Arkösunds Hotell

Vi på det svenska teamet på Tamigo vill tacka Arkösunds Hotell som nyligen blivit kund hos Tamigo.

Läs mer

Välkomna till White Rice

Vi på det svenska teamet på Tamigo vill tacka White Rice som nyligen blivit kund hos Tamigo.

Läs mer

Välkomna till Tvboden

Vi på det svenska teamet på Tamigo vill tacka Tvboden som nyligen blivit kund hos Tamigo.

Läs mer

Kom i gång med det samma